جریان فتنه که برای اخلال در هدفمند کردن یارانه ها به
برنامه ریزی پرداخته و بنابر فتنه انگیزی در این زمینه دارد،
اقدام به تشکیل ستادی برای شایعه سازی در این زمینه کرده است.
شایعاتی که برای طرح هدفمندی یارانه ها در اطاق فکر فتنه ساخته و پرداخته شده است ، قرار است بزودی ودر مقاطع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در جامعه توزیع ودر جهت برهم زدن ثبات و نظم جامه و تشویش آفرینی هزینه شود .
بخشی از شایعات مورد نظر که مستقیما کارایی طرح هدفمندی را هدف قرار داده است عیارت است :

نوشته شده توسط یکی هست در جمعه شانزدهم مهر 1389 ساعت 20:43 | یکی دوسم داره

عزیزان همکار می توانند فایلی را که در ذیل قرار دارد دانلود واستفاده کنند.

باتشکر فعاجس

دانلود

نوشته شده توسط یکی هست در سه شنبه شانزدهم شهریور 1389 ساعت 16:43 | نگفته تنهام نگذار

سلام تازه ترین جست جو گر  مسلمان برای شما مسلمانان حقیقت جو.

صفحه سرچ

نوشته شده توسط یکی هست در سه شنبه شانزدهم شهریور 1389 ساعت 16:29 | نگفته تنهام نگذار

فایل دروس .مخصوص اعضاء تیم

دانلود 

نوشته شده توسط یکی هست در دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ساعت 5:14 | نگفته تنهام نگذار

این فایل مطلب آموزشی در جهت اهداف حرکت وب نوشت نویسی و جنگ نرم می باشد.«مخصوص تیم ها»

نوشته شده توسط یکی هست در یکشنبه چهاردهم شهریور 1389 ساعت 17:5 | 3 نفر عاشق من