ناموس خدا باش تا بهترین وزیباترین آرایش ها رو انجام دهی فقط برای یکی که تمام عالم دستشه.

نکنه ناموس شیطان شوی که خرجت پای خودته وهرروز زیر دست وپای یکی هستی وراحت له می کنند غرورو غیرت و شرافت وحیات رو زیر پا می ذارن.

حواست باشه ببین کی خواستگار واقعیته خدا یا شیطان...!

نوشته شده توسط یکی هست در سه شنبه شانزدهم آذر 1389 ساعت 13:59 | 2 نفر عاشق من