شاید این گونه باشد... .

برای آن که دل فقط خانه دوست شود باید هر آنچه غیر اوست را از دل بیرون کرد. این جمله یا شبیه این جمله را خیلی از بزرگان گفته اند.

کمی عمیق می شوم و در این کلمات می کاوم.

شاید دوست داشتن دوست جای دوست را در دلم گرفته است و

شاید غم دوری دوست جای دوست را در دلم گرفته است.

این ها بالاتر از آن چیزهایی است که فکر می کنم جای دوست را در دلم گرفته است.

ای دوست بیا که دل به رویت گشوده ام        

                   هر چیز به غیر تو، از دل زدوده ام

طاقت نمی شود، جانم به در شده                

                 حتماِ که من دردل، غیر تو برگزیده ام

شعر از بنده حقیر

نوشته شده توسط یکی هست در جمعه پنجم آذر 1389 ساعت 22:54 | 4 نفر عاشق من